Etiketi Tara

Çağrı Dahbest

Patti & Grinko

Kim olduklarını henüz diyemediğim ama birbirlerinin varlıklarını sadece kendi varlıklarıyla şenlendiren iki kişiydi, diye bildiğim, iki kişinin öyküsünü anlatacağım. Öykünün birinci bölümü bir yıl önce yazılmıştı (2018 Yazı). Vakit bize

Yola Doğru: İkili Yaşam

Birçok öykü, bir çok söz, bazen saçmalamak, bazen sırf yazılmak için yazılır. Bir şeyler elbette anlamlandırılmaya, ifade edilmeye çalışılır, var-oluş dediğimiz, arayış dediğimiz şey de yaşamı yaşadığımızı bilmek değil de denir ki

Bazen, Biz

Bazen yine gün doğar yeniden, sabah güneşinin uhrevi gözleri dolar gözlerimize, sanki o geçmiş, tavana sıkışmışken parçacıkların ayrılıp seni yarattığını hissedersin, çünkü artık mantık, akıl, anlama yetisi, hepsi… artık bizim için