Etiketi Tara

mayıs

Dönencede Sayhalar: Mayıs – 2024

Gustave Doré, The Divine Comedy, Inferno, plate 14, The Tempest Hell, 1880 Sırtımı, sanki bilinmez bir dudaktan nefes gibi usul usul üfürülen gölgelere ve ağaçlara açılan balkon kapısına verip, Hilmi Yavuz'un Defterler'ine dalıyorum.