Ulaş Işıklar: 39 Merkez + NBC Sinemasında Nihilizm

Ulaş Işıklar’dan yeni roman: 39 Merkez!

Ulaş Işıklar’ın 39 Merkez; Bir Trakya Kentinde Kısa Film Çekmenin Aşırı Acıklı ve Pek Gülünç Hikâyesi adlı yeni romanı Klaros Yayınları etiketiyle çıktı!

Sinema mezunu, üstelik de yüksek lisanslı kahraman, büyük bir yönetmen olma hayaliyle gittiği İstanbul’da tutunamayıp taşradaki memleketine döner. Burada parasızlığın pençesinde, dost meclislerinin himayesinde varoluşsal gel-gitlerle geçen birbirinin aynı günlerden müteşekkil hayat, gerçek bir ekip, senaryo ya da oyuncu olmadan girişilen kısa film macerasıyla tamamen tuhaf ve komik, bazen de ürkünç bir hal alır. 

Ulaş Işıklar, öz-yaşamından esinlendiği yeni romanındaki varoluşsal türbülanslardan mustarip kahraman üzerinden; sinema sevgisi, taşra sıkıntısı, gelecek kaygısı, geçmişin nostaljisi ve şimdinin yavanlığı gibi temaları, libidinal itiraflar ve pederşahi sayıklamalarla harmanlayarak anlatıyor.

Yazar: Ulaş Işıklar 

Klaros Yayınları – Ankara – Ocak, 2021

ISBN: 986-624-7976-42-1

Sertifika No: 43973

Genel Yayın Yönetmeni: Lokman Kurucu

Kapak Tasarım: Şafak Özgü

Sayfa Tasarım: MONA

Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Nihilizm

Nihilizm, genel olarak anlam ve değer yokluğunu imleyen bir olgudur. Nihilizm, insana dair varoluşsal bir durum olması açısından evrensel düzeyde ortaya çıkabilir. Bu açıdan nihilizm, özellikle edebiyat ve sinemada üretilen birçok eserde kullanılmaktadır. 1990’ların ortalarında ortaya çıkan Yeni Türk Sineması’ndaki bazı yönetmenlerin filmlerinde de, bireyin anlam sorununun nihilizm temelinde ele alındığı görülür. Bu çalışma, bu yönetmenlerden biri olan Nuri Bilge Ceylan’ın yapıtlarına odaklanmaktadır.  Türkiye Sineması’nda auteur kabul edilen Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerindeki karakter temsilleri, nihilizm kavramı bağlamında detaylı olarak analiz edilmiştir. Karakter temsilleri ile Türkiye’nin toplumsal dönüşümü ile değişen anlam örüntülerinin felsefi anlamda sinemaya yansıması ortaya konulmuştur. Çalışmada, Nuri Bilge Ceylan filmlerindeki temsilleri nihilizm açısından irdelemek ve Türkiye’deki toplumsal/kültürel dönüşümler doğrultusunda sanat yapıtı ile sanatçı ilişkisini analiz etmek amaçlanmıştır. 

The following two tabs change content below.

Email adresiniz paylaşılmayacak