RİGPA

Rigpa berrak ışıktır, zihnimizin gerçek doğasıdır. Bu saf farkındalık halidir.Tüm sınırlamaların ötesinde var olan ve aracılığıyla her şeyi öğrenebileceğimiz bilgeliktir.Şimdi gördüğümüz şey, cehaletimizin yansımasıdır.Her zaman bir şeyi

Kozmik Bilinç,Yaşam ve Pink Floyd

Hayat nedir ?İnterscalar yaklaşımda ölçekler arası bilinçtir,iletişimdir.İletişim var olmadan interaksiyon yani etkileşim olamaz.Yaşam, lnterscalar kominikasyondur.Her şey interscalar konseptin yasalarına tabiidir.Eğer bu olay

Ruhsal Uyanış Çağrısı

Merhaba sevgili yıldız tohumları; Bu dünyada neden VAR olduğumuzu,nereden gelip nereye doğru YOL aldığımızı,bizleri bu yolda nelerin beklediğini,neler deneyimleyeceğimizi ve nelerden vazgeçersek hangi kapıların

Suyun gücünü keşfet

Bugüne kadar yaşadığımız hayatın içindeki inişli çıkışlı duygu durumlarımız geldi ve geçti,onlardan öğrendiklerimizin bizi bu günlere getirdiğini hesaba katarsak öncelikle teşekkür etmek isterim.Yaratılışta çeşitliliği bizlere sunan