Kozmik Bilinç,Yaşam ve Pink Floyd

Hayat nedir ?
İnterscalar yaklaşımda ölçekler arası bilinçtir,iletişimdir.İletişim var olmadan interaksiyon yani etkileşim olamaz.Yaşam, lnterscalar kominikasyondur.Her şey interscalar konseptin yasalarına tabiidir.
Eğer bu olay gerçekleşmezse yaşam gerçekleşemez.İletişim bizim için çok önemli,iletişim olmadan evren kendini ifade edemez.
İletişimin de çeşitleri var.
Rezonans temelli, enterferans (Interference) temelli-osilasyon temelli olmak üzere gruplara ayrılıyor.
Temel ve basit şekilde anlatmak gerekirse iletişim birbirimizle kurduğumuz günlük konuşma ve dinleme alt yapısına sahip rezonans temelli iletişimdir.
İki tarafın titreşimi sonucu enformasyon alış verişi gerçekleşiyorsa,anlaşılabilir düzeyde biz buna rezonans temelli iletişim diyoruz.
Peki her şey neden titreşir(rezone olmak)?
Var olabilmek için titreşmek gereklidir.
Rezonans temelli iletişim evrenlerde her zaman kişinin evrimsel sürecinde,tekamülünde ya da öğrenme sürecinde bir üst bilinç seviyesine ulaşmak için tecrübeyle doğru orantılıdır.
Dolayısıyla bizler birbirimizle yaşamımız boyunca rezonans temelli bir iletişim halindeyizdir.
Enterferans temelli iletişimde radyoda dinlediğiniz şarkının arasına giren cızırtılı bir ses duyarız ya hani işte o da enterferans temelli iletişimdir,var olduğunu bilirsiniz,yayılan sesi duyarsınız ama decode edip anlayamazsınız.
Evrenin büyük çoğunluğundaki iletişim enterferans temelli iletişimdir dolayısıyla enterferans ve rezonans temelli iletişim bizim için önemli çünkü kominikasyon hayatın her alanında ve her anında mevcut.Evrenler arası yaşam devam ediyorsa bunu ölçekler arası iletişime borçluyuz.
Mikro ölçekte sürecin zamana tabi olma hali mevcuttur yüksek frekanslardan etkilenir ve çok daha kolay bilince ulaşabilirsiniz fakat makro ölçekte bu tam tersine döner,zamandan çıkıp uzaya geçiş yapar.Makro ölçekler her zaman yapıya ve alana ihtiyaç duyar.
Hayattan bahsedebilmemiz için ışıktan da söz etmemiz gerekmektedir.
Işık nedir?
Hiper zaman/uzay titreşimleridir.Mikro evren ile makro evren arasındaki her türlü harekettir.Evrenlerde her şey var olabilmek için hareket eder.Hareket sonucu oluşan yapı fraktal yani spiraldir.Her şey ışıktır ve bu ışık hareket halindeyse düzlemsel değildir,lineerdir.
İnsan özünde proton ve elektron olan uzun ömürlü iki ışıktan oluşur.Bu ışıklar sonsuz deneyim ve tecrübe ile size yön verir.
İnsanın tanımı;proton ve elektrondan oluşan çok boyutlu,likit kristal yapıya sahip dünya üzerindeki üst bilinç varlığıdır.Proton ve elektron titreştiği için zaman vardır.
Ruh,bilinçtir.Bilinç ise ışığın zaman ölçek halidir ve elektron rezonansı ile ifade edilir.Yeri ve zamanı tam olarak ifade edilemez.Proton ve elektronları anlamak çok önemlidir.Birbirlerine sonsuz iki rakamla bağlıdırlar. Euler (2,718) ve Pi(3,14) Bu sayılar sonu olmayan ve matematiksel oranla birbirlerine entegre olmuş sayılardır tıpkı yaşam gibi…
Proton daha maddeseldir ve ağırdır.Elektron daha tinsel ve maddeden uzaktır.
Gezegensel ve galaktik olarak daha makro üst bilinç seviyeleri de vardır elbet bu üst bilinçler salınım yaptığı için bizler var oluruz,her bir üst düzey titreşimi alt düzeyin oluşumunu sağlar buna harmonik rezonans denir.
Tüm yapı fraktal spiral olarak döner ve birbiriyle bağlantılıdır.Işık evrilerek her zaman bir üst bilince ulaşmak ister bu onun yapısal özelliğidir.Dünya döner,insanlar döner aynı mevlevilerin dönüş halinde olması gibi.Bu spiral dönüş her varlıkta ve her boyutta hep aynı yöne doğrudur dıştan içe-içten dışa…
Evrensel yaratılış tekrardan ibaret değildir çeşitlilik mevcuttur.Evren ne kadar çok varlık çeşidi yaratırsa daha hızlı bir şekilde evrilmeye başlar.Bizler bu çeşitlilik içinde birbirimizi kabul ederek hayata devam etmeliyiz.
Çeşitlilik gök kuşağı gibidir…
Biliyoruz ki mikrodan-makroya,makrodan-mikroya yolculuktayız…
Peki sen bu gök kuşağının hangi rengisin ?
Pink Floyd’un dediği gibi bir başka tuğla duvarda,Pink Floyd’un dediği gibi keşke sen de burada olsaydın…


Işık= uzay ve zaman salınımıdır. (osilasyonudur) Salınım bir harekettir.
Uzay= makro ölçek, düşük frekanslı salınımlardır. (büyük kozmos)
Zaman= mikro ölçek, yüksek frekanslı salınımlardır. (küçük kozmos)
Frekans= Saniyede gerçekleşen titreşim,harekettir.

The following two tabs change content below.

frenchkiss

Florebo quocumque ferar ❀

Email adresiniz paylaşılmayacak