Zizek Club Kuruldu

İlk duyurusu 19 Temmuz 2020’de gerçekleştirilen Zizek Club, dört aşamadan oluşan bir planla resmen kuruldu: https://www.adastraa.net/zizek-club-kuruluyor/

Bu kapsamda, grup üyeleri arasında kitap paylaşım ağının kurulmasını, ortak yayınları ve konferans projesini içeren dört aşamalı plan şu şekildedir:

Birinci Aşama

Zizek Club mail grubunun kurulması; mail grubu üzerinden düzenli akademik paylaşımların gerçekleştirilmesi; çevrimiçi ve reelde kitap-dergi paylaşım ağının oluşturulması.

İkinci Aşama

Reelde sinema-makale odaklı tartışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların belli aralıklarla toplanması; AdAstraa.Net’te ortak ve bireysel yayınların gerçekleştirilmesi.

Üçüncü Aşama

Zizek Club okurları tarafından küçük gruplar halinde ortak akademik yayınların gerçekleştirilmesi; akademisyenlerin de konuşmacı olarak katılımda bulunacağı sadece Zizek Club okurlarına açık mikro paneller düzenlenmesi, tematik içeriğe sahip online akademik bültenlerin yayımlanması.

Dördüncü Aşama

İlk etapta Türkiye’deki bir üniversitede Zizek Club tarafından organizasyonu gerçekleştirilecek, konuşmacılarının tamamının komünite içerisinden belirleneceği büyük çaplı bir konferans düzenlenmesi ve bu etkinliğin konferanslar serisine dönüştürülmesinin hedeflenmesi.

Başvuru

Bu çevrenin yayımladığı metinler ve düzenleyeceği workshoplar herkese açık olmakla birlikte, aktif olarak üretim sürecine dahil olmak isteyen isimler iki şekilde mail grubuna katılım için başvuruda bulunabilirler:

1. zizekclub@gmail.com’a, twitter adreslerini içeren bir email göndermeleri…

2. Twitter’da @adastraanet hesabına DM üzerinden email adreslerini içeren bir mesaj iletmeleri

Başvurulara en kısa sürede Zizek Club Editör Kurulu tarafından dönüş yapılacaktır. Okurların ilgi alanlarına yönelik teorik bir çalışma ya da workshop düzenlendiğinde kendilerine bilgi verilecektir.

-Akademik bağımsızlık ilkesi gereği Zizek Club’ın Ad Astra da dahil olmak üzere hiçbir çevreyle, siyasi grupla, dernekle, toplulukla ilişkisi yoktur ve olmayacaktır. Bununla birlikte Ad Astra Foundation, Zizek Club’ın yayınlarını ve üretim süreçlerini dışarıdan desteklemektedir. Ad Astra Foundation tarafından, Zizek Club okurları için AdAstraa.Net’te özel yazarlık kotası ayrılmıştır.

-Zizek’in Pre-Apokaliptik Çağ’a ilişkin tezlerinden yola çıkarak; bu kaosun ortasında teorinin multidisipliner bir çabayla yeniden ele alınması gerektiği inancındayız. “Zizek Club” bu iradeden doğmuştur. Bu bir topluluk değildir; Zizek Club teorik çalışmaların ön planda olduğu tarafsız bir okuma ve tartışma alanıdır. Bu yapı, Zizek’in tezlerini kutsallaştırmaz, bütün kuramcılar gibi onun düşüncelerini de tarafsız bir incelemeye ve eleştiriye tabi tutar.

-Okumaların odak noktasını felsefe, siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji, tarih, karşılaştırmalı edebiyat, kuramsal fizik ve matematik üzerine olan çalışmalar oluşturacaktır.

-Temel hedef, egemen paradigma tarafından ustalıkla yönlendirilen sosyal medya araçları nedeniyle unutturulan enerjiyi teorik boyutta yeniden keşfetmektir. Kapitalizmin çöküşünün yaklaştığı ve bunu kronik ve öngörülemez bir kaotik sürecin izleyeceği düşüncesi, bu çevrenin temel çıkış noktasıdır. Bu çerçevede Apokaliptik Çağ üzerine olan tezler, bu çevredeki teorik tartışmaların merkezinde yer alacaktır.

-Zizek Club akademik açıdan farklı perspektiflere eşit mesafede duracak; güçlü teorinin baskın çıkacağı inancına kendini dayandırarak tartışma öncesinde dogmatik bir tercihte bulunmayacaktır. Grubun kendisiyle özdeşleştirdiği statik bir siyasi veya kuramsal paradigma yoktur. Çalışmalar polemik düzeyinde değil, akademik açıdan teorik fikir alışverişi ve paylaşım merkezinde olacaktır.

Bu okuma ve tartışma grubu, Ulus Baker’in anısına adanmıştır.

Attığımız her adım, kapıldığımız her düş, sonunda anlamsız bir şarkıya dönüşüyordu. Yaşam anlamsızlaşıyordu. Yaşam anlamsızlaşacaktı. Ve Spinoza’yla derse başlayacaktı Ulus Baker: “Anlamak, sevmenin başlangıcıdır!”

Email adresiniz paylaşılmayacak