ve hiçbir canlı avutamazdı seni

I.Düşen her duygu ağırlık yapıyor toprağagizçehreyi sarmış gökyüzü ışıltısından-taç yapmış kendine arz - ‘an sahibiormanlardaki tilkiler ancaktopraktoprak olarak dönerlerbeynimin en ücra köşelerinden dolaşarak.yaklaş tüme artıkyavaşça