Erich Fromm’a Göre Sevme Sanatı

Erich Fromm’ın aşk hakkındaki ifadelerinin mirası, bugün bize ilham vermeye devam ediyor. Çünkü aşk söz konusu olduğunda, sevmenin her zaman kolay olmadığını itiraf etmeliyiz. Cesaret, eylem, bağlılık ve yüksek tevazu ve sorumluluk duygusu gerektiren bir şeydir bu. Çok az yazar, sevgi sanatı hakkında bize Fromm kadar rehberlik edebilmiştir.

Öğretmen, şair ve barış eylemcisi Thich Nhat Hahn bir zamanlar sevmenin, sevmeyi bilmediğimiz takdirde sevdiğimiz kişiyi incittiğini söylemişti. En kötüsü, aşkı sıklıkla pasif bir şey olarak görmemiz. Bir çok insan için bir ezilme, bir başkasına tamamen teslim oldukları gözü kör bir aşk duygusuna yol açar. Bu gerçekleştiğinde, sevginin diğer kişi tarafından karşılık verileceğini, besleneceğini ve onaylanacağını umarak kendimizi bırakmaktan başka bir seçenek yoktur. Fakat çoğu zaman, elde ettiğimiz şeylerin enerji, yaratıcılık ve karşılıktan yoksun olduğunu görüyoruz.

Sevme Sanatı
Akıllıca ve tam olarak sevmek, kasıtlı bir eylemin sonucudur, aynı zamanda, mükemmellik gerektiren ve aynı zamanda bir niyeti gerektirir. Eğer kendimizi bırakıverip pasif bir şekilde davranırsak ve diğer kişinin her şeyi yapması ve söylemesi ve aynı zamanda karşılık vermesini beklersek, sonunda tamamen hayal kırıklığına uğrarız. Sosyal psikolog, psikanalist ve Alman filozof Erich Fromm’ın bize “Sevme Sanatı” kitabında öğrettiği şey budur ve burada tekrar tekrar okumaya değer bu unutulmaz kitabı özetleyen alıntılardan bir kısmını paylaşıyoruz.

“Sevme sanatı” Erich Fromm’in bizi bıraktığı muazzam entelektüel miras içinde tek bir kitap değildir. Aslında başka bir kitabın devamı, “Özgürlük korkusu”. Sonunda Fromm, insan doğasının farklı yönlerini ele almıştı ve bu nedenle, her insan için bu kadar temel ve gerekli olan büyüleyici aşk alanına girme ihtiyacını hissediyordu.

Her şeyden önce, Erich Fromm bize sevginin bir sanat olduğunu öğretmek istedi. Hem teori hem de pratikte ustalaşmamızı gerektiriyor, çünkü bu hatırlamakta önemlidir, sevgi bizim varoluşumuzun tek sebebidir, hayatımıza gerçekten anlam veren, toplumumuza anlam katan şeydir.

Erich Fromm’ın sözlerinden hangisinin bu fikirleri en iyi şekilde özetlediğini görelim.

 1. Aşk, yaşam ve sevdiğimiz şeylerin büyümesi için aktif kaygıdır
  “Sevme sanatı” kitabının en ilginç özelliklerden biri, çoğumuzun nasıl sevileceğini bilmediğini belirtmesiidir. Bununla birlikte, biraz kasvetli bir fikir gibi görünebilir, ancak Fromm’ın içinde yaşadığı sosyal bağlamı hesaba katmalıyız. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, birçok düşünürü, filozofu ve psikologu fikirleri üzerindne yeniden düşünmeye zorlayan büyük bir değer boşluğu ve varoluşsal bir kriz vardı. psikologlar fikirlerini yeniden düşünmek için.

Aşk, bizi daha iyi insanlar olmaya teşvik eden güçtü. Bunu yapmak için kişiliğimiz ve kişisel gelişimimiz üzerinde aktif olarak çalışmak zorundayız. Bu şekilde, önce öz sevgiyi tatmin edeceğiz ve sonra diğer kişiyi tam olarak sevebileceğiz. Bu, gerçek alçakgönüllülük, cesaret, inanç ve disiplin gerektiren bir şeydir.

 1. Aşk bir aktivitedir, pasif bir etki değil; sürekli bir varlıktır, ani bir patlama değil
  Bunu başlangıçta işaret ettik. Aşık olmak, başka bir şey yapmadan sadece kendimizi bıraktığımız bir pasif eylem olmamalı. Aksine, neşenin eylemler, isteklilik ve paylaşımla karıştığı bir eylemdir.

Bu, Erich Fromm’ın en temsili tekliflerinden bir diğeri. İçinde yaşadığımız buluttan aşağıya inmek ve ilişkimizi güçlendirmek için teşvik ediliriz burada. Fromm bizi aynı fikirlerle birlikte el ele yürümek için her türlü çabayı göstermeye ve ilişkimizi günlük olarak yeniden yaratmaya çağırıyor.

Olgunlaşmamış aşk şu prensibi izler: “Seni seviyorum çünkü sen de beni seviyorsun.”

Bu, Erich Fromm’ın yalnızca aşk ilişkilerine sınırlı olmayan alıntılarından biridir. İnsanların kendi toplumlarıyla ilişki kurma biçimleriyle daha fazla ilgisi vardır, yani bunu daha ziyade gereklilikten ya da diğer insanlar için gerçek sevgi ve iyilik duygusundan yoksun olduklarını hissettikleri için yaparlar.

Fromm, ihtiyaca dayanan bu sevgiyi, daha çok patolojik olarak kabul eder. Kendimize bakmadığımıza ya da anlamadığımıza işaret eder. Bizim yapmak istemediğimiz şeyler için başkalarının sorumluluk alacağı beklentisini ima eder. Oysa bizim sorumluluğu olan bir şeydir.

“İlk adım sevmenin bir sanat olduğunun farkına varmaktır, tıpkı yaşamın bir sanat olduğu gerçeği gibi. Sevmeyi öğrenmek istiyorsak; müzik, resim, marangozluk ya da tıp ve mühendislik sanatı gibi diğer her sanatı öğrenmek için yaptığımız gibi hareket etmeliyiz.”

– Erich Fromm

 1. Eskiden birbirine yabancı olan iki insan…
  “Eskiden yabancı olan iki insan… birden aralarındaki duvarın yıkılmasını sağlar ve birbirlerini keşfetmeye ve hissetmeye başlar, bu yaşamlarının en heyecan verici deneyimi olacaktır.”

– Erich Fromm

Bu Erich Fromm’ın en güzel alıntılarından bir diğeri. Yakınlıktan ve samimiyetten söz eder, genellikle cazibe ile başlayan ve cildi ve cinselliğin kendisini aşan daha derin bir karşılaşma ile tüketilen o mucizeden. Duygusal bir bağlantıdan bahsediyoruz, tüm nüansları, erdemleri, kusurları ve özü ile başka bir insanı keşfediyoruz. İki eli güvenle birleştiren samimiyetten, saçlarımızı okşayan dokunuştan ya da sanki yıldızlardan gelmiş gibi rahat ve nostaljik sohbetten bahsediyoruz.

 1. Aşk sadece belli bir kişiyle ilişkimiz değildir
  “Aşk yalnızca belli bir kişiyle ilişkimiz değildir; bir tavırdır, kişinin sadece bir nesne ya da kişiyle değil bütün olarak dünyayla ne tür bir ilişkisi olduğunu belirleyen karakter rehberidir.”

– Erich Fromm

Fromm’ın kitabında anlamamızı istediği bir şey, insanların aşkı bir yetenek değil, bir nesne olarak görmeleridir. Sevgi, ortaklarımız, ebeveynlerimiz veya çocuklarımızla kurduğumuz ilişki ile sınırlı bir şey değildir. “Sevmek” varoluşumuzu zenginleştiriyor, bu dünyaya anlam katabilen, toplumu dönüştüren bir çözüm olan bir tavır. Ancak, Fromm’in açıkladığı gibi, bu modern kültürde, kendi gereksinimlerimizi tatmin etmek hevesimiz nedeniyle her şeyi ticarileştirdik ve buna aşk da dâhil.

 1. İki insanın aynı zamanda hem bir olduğu hem de iki kişi olarak kaldıkları bir paradokstur
  Bu, Erich Fromm’ın en iyi bilinen cümleleri ve en çok düşünülen alıntılarından biri. Bildiğimiz gibi özellikle yeni başlamış bir ilişkide sıklıkla düştüğümüz bir tuzak da, “kendimizi küçültmek” tir. Kendi kimliğimizi yok eden ve gerçekten kim olduğumuzu, özgürlük ve onurumuzla birlikte tüketen, yozlaşan bir süreçtir.

Gerçek aşk sanatının hala kendimiz olmaktan geçtiğini, ama aynı kararlılığa sahip olmayı ve kendi büyümemizden ve ilişkilerimizden de sorumlu olmaktan geçtiğimizi unutamayız.

 1. Âşık olmak ve aşık kalmak arasında büyük bir fark
  Fromm için aşık olmak ve aşık olmak arasında büyük bir fark var. İlişki cinsel cazibe ile başlamış ve çok hızlı bir şekilde bu arzu eyleme geçmişse çiftin arasındaki bağın tehlikede olduğunu düşünmektedir.

Fromm, “sevgi sanatı” nda, olgun, bilge ve sorumlu bir sevgiyi geliştirmek için dört temel alan üzerinde çalışmak zorunda olduğumuzu açıklıyor: bakım, sorumluluk, saygı ve bilgi. Bununla birlikte, pek çok durumda, salt ihtiyaca dayanan bir samimiyetsiz bir sevgiyle karşı karşıya kalırız – cinsel eylemle tatmin edilen bir ihtiyaç. Bu bir atılabilir tek aşk. Tutku ortaya çıkabilir, ancak bu güvensizlikle ve diğer kişiyi yeterince iyi bilmeyerek kolayca bulanıklaşır. Asla şekillenmeyen bir aşktır.

Öte yandan, ilk cinsel çekim ve heyecanın ötesine nasıl geçeceğini bilen ve bunu isteyen kişiler, gerçek bir samimiyet yaratmaya çalışacaktır. Bir sanatçı gibi olmaya çalışacak, aşkı gerçek, olgun ve cesur bir aşka dönüştüreceklerdir.

Ve sonuç olarak, Erich Fromm’ın bu alıntılarında, aşkın sadece hem pratik hem de teoriyi öğrenmek zorunda olduğumuz bir “konu” olmadığını öğrendik. Sevgi sanatı da, hayata ve topluma karşı aktif ve sorumlu bir tutumdur. Bu, konformizm değil, farkındalık gerektiren ve yaratıcılık için değil, pasifliği çağrıştıran bir dönüştürücü güçtür.

Email adresiniz paylaşılmayacak