Ad Astra Foundation “De Facto” Olarak Kuruldu

*De facto teriminin oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Geçerli bir kanun ya da standardın olmadığı fakat genelleşmiş bir uygulamanın söz konusu olduğu herhangi bir durumu belirtmek için kullanılır. Uygulamada “de facto” geçici ve sınırlı bir tanıma yöntemi olarak belirmekle birlikte, gerekli koşulların gerçekleşmesi halinde tanıma de jure’a dönüşebilmektedir. Burada “de jure” kanuna göre olması gerekeni, “de facto” ise olanı ifade eder. 

26 Mart 2022 itibarıyla Ad Astra Foundation, burada aktarılacak kısa bir açıklama metniyle “de facto” statüsüyle kurulmuştur.

-Ad Astra Foundation, resmi olarak şu an BETA aşamasında olan www.adastraa.net üzerinden faaliyetlerini yürütür.

-Ad Astra Foundation, ADA (Cardano: https://twitter.com/CardanoStiftung ) ekosistemine entegredir ve bütün üretim formlarını merkeziyetsiz ve demokratik araçlarla yönlendirilen ADA (Cardano) altyapısı üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Otokratik ve piyasacı devletler ile uluslararası sermaye tarafından fazlasıyla manipülasyona açık olması nedeniyle, Ad Astra’nın herhangi bir etkinliğinde veya bu çevredeki bireyler arasında bir değişim aracına ihtiyaç duyulması durumunda, Dolar, Euro, Ruble veya Yuan değil; ADA kullanılacaktır.

-Ad Astra Foundation, hiçbir zaman reklam almayacak, herhangi bir ürün satmayacak, takipçilerinden “destek” adı altında para toplamayacaktır. Ad Astra, gönüllü olarak bu çevrede yer alan bütün bileşenlerini sahip olduğu kaynaklarla desteklemeyi ve geliştirmeyi hedefleyen, herhangi bir kurumsallığa ve idari mekanizmalara dayanmayan, merkeziyetsiz ve demokratik bir yapıdır. Komünitenin hiçbir zaman ticari bir sürecin parçası olmak gibi bir hedefi olamaz.

-Ad Astra’nın bütün alt birimlerinde de demokratik süreç temel prensiptir. Gerekli altyapı oluşturulduktan sonra oylama işlemleri Blockchain üzerinden, ADA (Cardano) altyapısına entegre olarak gerçekleştirilecek, komünite için önemli kararlar genel oyla belirlenecektir.

-Ad Astra, 2013-2017 döneminde reelde tam aktif, 2017-2019 döneminde ise sınırlı düzeyde etkin olan Neo-Beat’in felsefesini benimser ve onun uzun vadeli vizyonuna tam olarak bağlı olduğunu vurgular: https://www.adastraa.net/oprefugee-part-2-neo-beat-invasion/

-Ad Astra, 2023 Yaz’ına kadar “de facto” olarak devam etmeyi planlamaktadır. Bu tarihten itibaren ise hazırlık süreci tamamlanacak reelde farklı ülkelerde aynı anda başlayacak bir sürecin parçası olarak tam kapasite faaliyete geçilecektir. Bu döneme kadar sosyal medyada geçici ağlarla devam edilecek, sonrasında ise oluşumun küresel boyuttaki kalıcı ağları devreye girecektir.

-Ad Astra; 26 Ağustos 2020 gecesi, Twitter üzerinden yüzlerce kişinin katılımıyla kolektif olarak yazılan Ad Astra Manifestosu’na tam olarak bağlıdır. Gerek duyulması durumunda manifesto kolektif olarak yine Twitter üzerinden güncellenebilir:

-Ad Astra, “de facto” dönemi tamamlanana kadar reelde bir zirve almayı düşünmemektedir. Bununla birlikte komünitenin parçası olan müzik, sanat, edebiyat, sinema ve Blockchain çevrelerinin düzenleyeceği etkinlikler komünite tarafından desteklenecektir.


Gerçekten seni anlayan birine kendini anlatmak,
Karmaşık bir günün sonunda eve dönüştür.
Ve her düştüğünde hiç korkmadan elini uzatmak…
Hüzünlü bir şarkıyı al ve daha güzel bir şeye dönüştür!
Bazen, o karanlık anda bütün dünya susarken, bir gülümseme mavi gökyüzünü getirir sana.
Ve o şiir gelir aklına: “Bir umudum sende, anlıyor musun?” (Ad Astra Manifestosu)

-Show must go on!

AD ASTRA Foundation ve bileşenleri… /26.03.2022

Email adresiniz paylaşılmayacak