Dijitalleşen Evrenden Değişen Dünyaya

Gelenekselin Düşüşü Dijitalin Yükselişi: Yeni Çağda Sosyal Medya, Kimlik ve Dijital Yerliler

Öğr. Gör. Dr. Rezal Koç’un editörlüğünde “Dijitalleşen Evrenden Değişen Dünyaya” kitabı çıktı!

“Mağara resimlerinden yazının icadına, Gutenberg’in matbaasıyla başlayan tipografik kültürden elektronik medya kültürüne, sosyal ağlardan dijital kültüre; iletişim etkinliği, yüzyıllar boyunca birçok değişim, dönüşüm geçirdi. Tarihsel gelişime paralel olarak insanlar önce elektronik kültür dünyasında buldular kendilerini, sonra dijital bir evrenin içinde. Teknoloji geliştikçe iletişim boyutunda yeni kapılar aralandı, insanın iletişimi; bilgiye, habere ulaşımı, bilgi ve haber paylaşımı tamamıyla değişti. Dijitalleşme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni kavramlar, çok kısa bir sürede bireylerin gündelik yaşamının en önemli odağı hâline geldi. Akademinin de kıskacındaki bu yeni alan, değişen ve dönüşene yönelik zihin açıcı şeyler söylemenin vaktinin geldiğinin de bir göstergesi. Elinizdeki bu kitap, dijital düzlemde iletişimi yorumlamak düşüncesinden hareketle ortaya çıktı, yeni medya arenasının hareket alanlarını ortaya koymak amacıyla kaleme alındı.

Alanında uzman akademisyenler ve araştırmacıların yer aldığı Dijitalleşen Evrenden Değişen Dünyaya, iletişim alanındaki güncel sorunlara ve tartışmalara zihin açıcı bir bakışla eğilmektedir.”

“Resmi ve Devlet Dışı Aktörler Düzeyinde Dijital Diplomasi” (Eliz Yüksel) çalışmamla katkıda bulunma onuru yaşadığım kitap, iletişimin dijital ortamda ilerleyişine dair yeni perspektifler sunarak değişimi yakalamak adına araştırmacı zihinlere yol gösterici olacak nitelikte. Değerli hocam Prof. Dr. Suat Gezgin’e ve tez danışmanım rol modelim Doç. Dr. Meltem Bostancı’ya teşekkürlerimi her fırsatta dile getirmeyi ve sormanın, araştırmanın ve paylaşmanın coşkusunu sevgili adastraa.net okurları dostlarımla kutlamayı görev biliyorum.

Sipariş için:

https://www.egitimyayinevi.com/dijitallesen-evrenden-degisen-dunyaya

https://www.idefix.com/Kitap/Dijitallesen-Evrenden-Degisen-Dunyaya/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Medya/urunno=0001883345001

https://www.dr.com.tr/Kitap/Dijitallesen-Evrenden-Degisen-Dunyaya/Egitim-Basvuru/Is-Ekonomi-Hukuk/Medya/urunno=0001883345001

The following two tabs change content below.

Email adresiniz paylaşılmayacak